Dementievriendelijk, wat betekent dat?

Home > Inwoners > Nieuws > Dementievriendelijk, wat betekent dat?

Dementievriendelijk, wat betekent dat?

RSS

De gemeente Sint Anthonis is een dementievriendelijke gemeente. Dementie is een onderwerp, waar veel inwoners zelf of in hun omgeving mee te maken kunnen krijgen. Hoe herken je dementie? Hoe ga je ermee om? Wat kun je beter wél en wat kun je beter niet doen wanneer je te maken hebt met iemand met dementie? Er zijn heel veel vragen en daarom organiseerde de werkgroep dementie vriendelijk Sint Anthonis op dinsdag 30 januari een voorlichtingsavond voor ondernemers. Wethouder Jos Raemaekers opende de avond.

Tijdens de avond kregen ondernemers informatie over dementie en wat het betekent om dementievriendelijk te ondernemen. Enkele ondernemers vertelden over hun ervaringen en er werd gesproken over scholingsmogelijkheden.

De gemeente Sint Anthonis wil een dementievriendelijke gemeenschap zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap is zodanige mogelijkheden te creëren, dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden. Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen.

Om de ambitie van een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren is er een dementievriendelijke werkgroep opgericht. Om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren is ook de hulp van ondernemers nodig. Alleen samen komen we tot een dementievriendelijke gemeente.