Deze duurzaamheidssubsidies lopen tot 1 oktober:

Home > Inwoners > Nieuws > Deze duurzaamheidssubsidies lopen tot 1 oktober:

Deze duurzaamheidssubsidies lopen tot 1 oktober:

RSS

Overstap naar leningstelsel
SINT ANTHONIS – De gemeenteraad heeft in mei ingestemd met de overstap van een subsidie- naar een leningstelsel. Het gaat om:  Woningen verduurzamen en geschikt maken voor langer thuis wonen. Starters meer kansen bieden op de woningmarkt. Verenigingsgebouwen duurzamer en toegankelijker maken en  bebouwing met asbest saneren.
De drie huidige subsidieregelingen naderen het eind van hun looptijd. Dat betekent dat onderstaande subsidies tot uiterlijk 1 oktober 2019 aangevraagd kunnen worden.

1. Duurzaamheidssubsidie
De duurzaamheidssubsidie is voor woningeigenaren die aanpassingen aan hun woning willen doen zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Hierbij is subsidie mogelijk voor 40% van de kosten van de werkzaamheden wanneer er een verbetering van het energielabel wordt gehaald, met een maximum tussen de € 500,- en € 1.000,-.

2. Nul-Op-de-Meter
De Nul-Op-de-Metersubsidie is voor bestaande woningen die zo aangepast worden dat deze over het hele jaar net zoveel stroom en warmte produceren als dat ze verbruiken. Hierbij is subsidie mogelijk voor 40% van de kosten van de werkzaamheden, met een maximum van € 5.000,-. Het maximumbedrag ligt hier hoger omdat het om grotere investeringen gaat.

3. Asbest eraf, zonnepanelen erop
De asbest eraf, zonnepanelen erop-regeling is voor particuliere woningeigenaren die asbest van de daken verwijderen (minimaal 100 m²) en daar minimaal 10 zonnepanelen voor terugplaatsen. Hiervoor kan € 4,50 per m² asbestverwijdering als subsidie worden gevraagd. Deze regeling staat alleen open voor percelen met een woonbestemming.

Leningstelsel
Meer informatie over deze leningen staat op www.sintanthonis.nl/leningen. De bovenstaande subsidies en (plaatsvervangende) leningen kunnen niet gecombineerd worden.