Eerste nieuwsbrief voor senioren verspreid in gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Eerste nieuwsbrief voor senioren verspreid in gemeente Sint Anthonis

Eerste nieuwsbrief voor senioren verspreid in gemeente Sint Anthonis

RSS

In een oplage van 1200 stuks is de nieuwsbrief senioren gemeente Sint Anthonis deze week verschenen en de afgelopen dagen door de zeven KBO verenigingen onder hun leden verspreid. Bedankt vrijwilligers van de KBO’s voor jullie hulp daarbij! Bij de receptie van het gemeentehuis en de Bibliotheek kunt u een gedrukte nieuwsbrief ophalen, zolang de voorraad strekt.  Natuurlijk is de nieuwsbrief ook digitaal beschikbaar.

De seniorennieuwsbrief is een initiatief van de seniorenraad en de gemeente Sint Anthonis. Wethouder Raemaekers vond het belangrijk dat ouderen in onze gemeente niet alleen digitale informatie krijgen, maar ook via de gemeentepagina in de Maasdriehoek én deze nieuwsbrief geïnformeerd worden. En ook zijn (tijdelijk) opvolger wethouder Driessen onderschrijft dit standpunt. Terugkerende rubrieken betreffen zorginfo en openbaarvervoerinfo. Daarnaast worden artikelen over actuele onderwerpen geplaatst.

Wanneer u denkt een interessant artikel te kunnen aanleveren voor de nieuwsbrief dan stuurt u dat aan redactie@sintanthonis.nl. De redactie bepaalt of en hoe een artikel geplaatst wordt. De nieuwsbrief senioren gemeente Sint Anthonis verschijnt voortaan ieder kwartaal. De deadline voor de volgende nieuwsbrief is 24 mei 2019.

Heeft u vragen voor de seniorenraad? Mail naar pietenjohannavansambeek@gmail.com
Heeft u vragen over de nieuwsbrief? Mail dan naar redactie@sintanthonis.nl of bel 0485 388888 en vraag naar Marian Gommans.