Experiment centraal stemmen tellen bij EU verkiezing

Home > Inwoners > Nieuws > Experiment centraal stemmen tellen bij EU verkiezing

Experiment centraal stemmen tellen bij EU verkiezing

RSS

Op 23 mei wordt er gestemd voor het Europees Parlement. Sint Anthonis is één van de 76 experimenteergemeenten waar de leden van de stembureaus op 23 mei na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur de stembiljetten voor de verkiezing alleen op partijniveau tellen. Op zondagavond 26 mei mag de voorlopige uitslag op partijniveau pas na 23.00 uur bekendgemaakt worden. Dit vanwege afspraken met de andere Europese landen. De stembureaus tellen dus in eerste instantie niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt op maandag 27 mei te Oelbroeck. Deze tellers werken onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau.

Stemmen tellen vindt plaats in de openbaarheid. Dat betekent dat u als inwoner mag komen kijken bij het tellen van de stemmen op 23 mei na 21.00 uur in elk stemlokaal. Op maandag 27 mei vindt om 09.30 uur de openbare telling op kandidaat niveau plaats. Deze centrale stemopneming vindt plaats in MFA Oelbroeck. De openbare zitting en bekendmaking van de uitslag begint om 14.00 uur.