Gemeente Mill en Sint Hubert sluit aan op lopende herindeling gemeente Land van Cuijk

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente Mill en Sint Hubert sluit aan op lopende herindeling gemeente Land van Cuijk

Gemeente Mill en Sint Hubert sluit aan op lopende herindeling gemeente Land van Cuijk

RSS

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft op 30 januari 2020 tijdens zijn vergadering unaniem gekozen voor aansluiting op het herindelingsproces richting de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Met een opkomstpercentage van 61%, waarvan 75% koos voor samenvoeging met de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis, gaf de bevolking tijdens de inwonersraadpleging op 23 januari hiervoor een duidelijk signaal af.

De fusiepartners Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis verwelkomen de gemeente Mill en Sint Hubert in het lopende herindelingsproces en zien ernaar uit om deze buurgemeente direct als volwaardig en gelijkwaardig lid in het proces op te nemen.

Herindelingsproces

Het herindelingsproces dat deze drie gemeenten al ruim een jaar doorlopen gaat onverminderd door. De personele, financiële en organisatorische voorbereidingen richting fusiedatum worden op dit moment getroffen.

Het wettelijke proces dat bij een herindeling hoort moet vanwege de aansluiting van Mill en Sint Hubert deels over worden gedaan. Het herindelingsontwerp dat eind oktober 2019 door drie raden werd vastgesteld en dat tot eind december voor zienswijzen voorlag, moet worden herschreven tot een herindelingsontwerp voor vier gemeenten.

Herindelingsontwerp

Dit nieuwe herindelingsontwerp voor vier gemeenten wordt gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals eerder door de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis vastgesteld tijdens het herindelingsproces dat zij gedrieën hebben doorlopen. Hierdoor staan de visie op de nieuwe gemeente, de waarborgen rondom kernendemocratie en het uitvoeringsprogramma Sint Anthonis, de naamgeving van de nieuwe gemeente en de datum van herindeling 1/1/2022 niet ter discussie.

Op 26 maart zullen de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt opnieuw een termijn van 8 weken in werking waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Herindelingsadvies

Als alles volgens planning verloopt zullen de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.

Gemeente Grave

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis volgen met belangstelling de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. Uitgangspunt voor de huidige partners is dat de herindeling van tenminste deze vier gemeenten per 1 januari 2022 een feit is.