Gemeente Sint Anthonis breidt subsidieregelingen uit

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente Sint Anthonis breidt subsidieregelingen uit

Gemeente Sint Anthonis breidt subsidieregelingen uit

RSS

Aanvragen jaarlijkse subsidie kan tot 1 mei

De gemeente Sint Anthonis heeft haar subsidieregelingen aangepast en uitgebreid. Er is een nieuwe regeling voor kwetsbare burgers. De gemeente wil op deze manier een specifieke doelgroep bereiken. De Algemene subsidieverordening en de subsidie voor eenmalige activiteiten zijn aangepast om de dienstverlening te verbeteren.

Subsidie activiteiten voor kwetsbare burgers
Mensen of organisaties die een activiteit willen organiseren voor inwoners die niet volledig zelfredzaam zijn of die risico lopen op sociaal isolement, kunnen sinds dit jaar een beroep doen op de subsidieregeling voor kwetsbare burgers. De gemeente wil met deze regeling activiteiten stimuleren die bijvoorbeeld bijdragen aan het sterker maken van het sociale netwerk en aan het behoud van regie over het leven. Een aanvraag voor deze subsidie kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.

Subsidie eenmalige activiteiten
De gemeente Sint Anthonis stimuleert ook graag activiteiten die bijdragen aan de lokale of regionale uitstraling. De subsidie ‘eenmalige activiteiten’ is er voor organisaties die een activiteit organiseren die een bijzondere betekenis heeft voor onze inwoners. Zo geeft de gemeente unieke activiteiten een stimulans. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is daarom dat de activiteit onderscheidend, origineel, vernieuwend en/of experimenteel is. Ook voor deze subsidie kan men gedurende het hele jaar een aanvraag indienen.

Algemene subsidieregeling voor jaarlijks terugkerende activiteiten
De Algemene subsidieregeling is voor subsidies aan verenigingen zoals carnavalsverenigingen, sportclubs en stichtingen zoals de bibliotheek. De aanvraagtermijn is verlengd. Voortaan kan de aanvraag van deze subsidie ingediend worden tot 1 mei. Voorheen was dit 1 april.

Meer informatie over de subsidieregelingen en de bijbehorende voorwaarden en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.sintanthonis.nl/subsidie.