Gemeenteraad vergadert over doorontwikkeling N602

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraad vergadert over doorontwikkeling N602

Gemeenteraad vergadert over doorontwikkeling N602

RSS

Donderdag 12 oktober vergadert de gemeenteraad van Sint Anthonis over de doorontwikkeling van de N602 en het jaarplan en de begroting van Agrifood Capital Regio Noordoost Brabant.

In de categorie hamerstukken staan op de agenda:

  • Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Ingrid Voncken.
  • De afvalstofverordening.
  • Het beheerplan gemeentelijk vastgoed.
  • Het wegenbeheerplan.
  • De verordening maatschappelijke ondersteuning.
  • Aanpassing van de re-integratieverordening en afstemmingsverordening participatiewet.
  • Invoering exploitatiestelsel.
  • De bestemmingsplannen Breestraat 30, Buitengebied Oploo Gemertseweg 126 en Buitengebied Veegplan 4.

De vergadering is in de hal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.