Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

RSS

De gemeente heeft de afgelopen weken veel gesprekken met potentiële initiatiefnemers voor zonneparken gevoerd. De gemeenteraad ging op 13 september akkoord met de ontwikkeling van zonneakkers (zonneparken) ofwel het gebruiken van agrarische gronden voor het opwekken van stroom via zonnepanelen.

Wethouder Huub Bellemakers: “Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom op om in 2035 100% energieneutraal te leven. De zonneakkers zijn dus hard nodig en ik ben blij dat er zoveel interesse voor is.”

Sinds 13 september zijn veel vragen binnengekomen. Een deel van deze vragen gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de ontwikkeling van een zonneakker. Ook zijn er op dit moment al meer dan 10 initiatiefnemers een concrete aanvraag aan het maken om een zonnepark te mogen ontwikkelen. Deze aanvragen moeten vóór 1 november binnen zijn. Dan volgt een eerste beoordeling van de aanvragen. Voordat een zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden moet er een vergunning aangevraagd worden waar de raad bovendien een verklaring van geen bedenkingen’ over moet afgeven. Dit betekent dat Sint Anthonis als alles voorspoedig verloopt op zijn vroegst in 2020 een eerste zonnepark heeft.

Sint Anthonis energieneutraal
Energieneutraal leven betekent dat we binnen de gemeentegrenzen net zoveel energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken. Het duurzaam opwekken van energie via windmolens of zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen opraken, de gaskraan in Groningen wordt dicht gedraaid en om klimaatsveranderingen tegen te gaan. Zorgen dat Sint Anthonis energieneutraal wordt is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van het college in het uitvoeringsprogramma: “Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!”

Binnen de gemeente Sint Anthonis wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Daarvan wordt op dit moment 34% duurzaam opgewekt.