Helpt u mee om overlast van hondenpoep te beperken?

Home > Inwoners > Nieuws > Helpt u mee om overlast van hondenpoep te beperken?

Helpt u mee om overlast van hondenpoep te beperken?

RSS
hond aan lijn

Heel Nederland kent het probleem van hondenpoep en het is een van de grootste ergernissen. De gemeente Sint Anthonis is daarop geen uitzondering. Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch maar het kan ook een risico voor de gezondheid vormen. Honden die niet zijn aangelijnd kunnen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid. Daarom geldt er een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom.

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk
De gemeente is van mening dat hondenpoepoverlast in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de hondenbezitters. Hoewel veel hondenbezitters hun hond(en) aanlijnen waar dit moet en uitwerpselen opruimen, zijn er ook hondenbezitters die dat niet doen.

In onze APV staan regels over het aanlijnen en het opruimen van hondenpoep. Deze regels zijn er in de eerste plaats om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaren, zodat mensen met en zonder honden op een prettige manier kunnen samenleven. De regels zijn er dus niet om hondenbezitters dwars te zitten. Mensen die deze regels niet naleven riskeren een bekeuring.                                   

Opruimplicht
Binnen de bebouwde kom moeten hondenbezitters zelf de poep van hun hond opruimen. Een meerderheid van de hondenbezitters is ook van mening dat de hondenbezitter zelf de hondenpoep moet opruimen. Uit een recent onderzoek van de Koninklijke Vereniging Hondenbescherming blijkt dat bijna 80% van de hondenbezitters zich stoort aan medehondenbezitters die de poep niet opruimen.

Aanlijnplicht
Binnen de bebouwde kom moet een hond aangelijnd zijn. Dit geldt voor het lopend uitlaten van de hond en ook als de hond naast de fiets loopt. Ook buiten de bebouwde kom zijn er plaatsen waar een hond aangelijnd moet zijn. Het gaat dan meestal om plaatsen waarvan de eigenaar heeft aangegeven, dat honden aangelijnd moeten zijn. Een voorbeeld zijn de Staatsbossen. Het gebied is voor het publiek toegankelijk, maar honden moeten aangelijnd zijn. Op deze wijze ondervinden de bezoekers van de Staatsbossen en de dieren, zoals hazen, reeën, lammeren en schapen, geen last van loslopende honden.

Verboden gebieden
Bepaalde plaatsen zijn helemaal verboden voor honden. Zo zijn speelplaatsen, sport- en trapvelden en zandbakken verboden terrein voor honden, ook al zijn ze aangelijnd.

Aansprakelijkheid
Als hondenbezitter bent u verantwoordelijk voor eventuele schade die uw (loslopende) hond waar dan ook veroorzaakt. Het is misschien raadzaam om uw aansprakelijkheidsverzekering hierop na te lezen.

Opvoeden
Het is fijn als uw hond goed naar u luistert. Dat is prettig voor uw hond, voor u en voor anderen. Maar niet elke hond heeft evenveel oor voor zijn baasje. Weet dan dat er in onze gemeente en directe omgeving er hondenscholen en verenigingen zijn  Zij kunnen u helpen, bijvoorbeeld met gehoorzaamheidstrainingen of opvoedcursussen voor uw hond. Niet alleen handig maar vaak ook nog gezellig. Informeer eens naar de mogelijkheden.