Hulp voor erfvogels in gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Hulp voor erfvogels in gemeente Sint Anthonis

Hulp voor erfvogels in gemeente Sint Anthonis

RSS

ErvenPlus, het project van Brabants Landschap waarmee de erfvogel in Brabant een helpende hand toegestoken krijgt, is in de afgelopen maanden in veel gemeenten als een groot succes bestempeld. In de gemeente Sint Anthonis vond op 26 oktober een uitleverdag plaats van onder andere nestkasten, muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaatsen voor zwaluwen.

De erfvogel heeft het zwaar. Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze met name op erven broeden in hagen, houtwallen en bomen. Mede omdat erven tegenwoordig grootschaliger zijn en ‘netter’ worden bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en voedselvoorraad af.

Op de foto: Wethouder Bellemakers en de heer Gerrits blij met de geleverde nestkasten

Met het project ErvenPlus wil Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeenten en Orbis, de erfvogel een handje helpen. Dit gebeurt door het uitleveren van beplanting en nestkasten om erven weer biodiverser en aantrekkelijker te maken voor diverse soorten – zo ook in Sint Anthonis.

In de periode november 2017 - maart 2018 werd de beplanting die met het project was besteld bij de deelnemers thuis afgeleverd. Vooral veel fruitbomen, bos- en haagplantsoen en solitaire bomen gingen op de kar om erven in de toekomst wat groener te kleuren.

Op 26 oktober vond de uitleverdag van de nestkasten en overige maatregelen plaats. Enthousiast namen de deelnemers hun mussenkasten, halfopen kasten, spreeuwenkasten, torenvalkkasten etc. in ontvangst. Op deze uitleverdag, georganiseerd door Orbis in samenwerking met de gemeente Sint Anthonis en Brabants Landschap, kregen deelnemers naast hun nestkasten ook instructies mee voor het ophangen of plaatsen ervan.

“Samen kunnen we de erfvogel beschermen en helpen in tijden dat voedsel en nestgelegenheid schaarser worden. Door dit project krijgen erfvogels in de toekomst meer plek om veilig te broeden en hun jongen groot te brengen”, aldus wethouder Huub Bellemakers. “Namens de gemeente Sint Anthonis, Brabants Landschap en Orbis worden de deelnemers hartelijk bedankt voor hun inzet voor de erfvogels.”