Indienen aanvraag Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2020

Home > Inwoners > Nieuws > Indienen aanvraag Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2020

Indienen aanvraag Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2020

RSS

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja beantwoorden, want overal in Sint Anthonis zetten mensen zich voor vele doelen in. Afgelopen zaterdag hebben we dit tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle gedecoreerden op Koningsdag op het gemeentehuis in Sint Anthonis kunnen zien.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?
Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk
Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare veiligheid kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingstehuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie
Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo'n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe vraagt u een lintje aan?
Als u iemand uit de gemeente Sint Anthonis wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met Anton Schueler 0485 38 88 88 of postbus@sintanthonis.nl. Hij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje en helpt u met de procedure. Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente.

Dien het voorstel op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag 2020 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan bij voorkeur vóór 1 september 2019 in. Een aanvraag voor onderscheidingen ‘tussendoor' (dus niet op de lintjesregen) vragen eveneens 6 tot 7 maanden. Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl