Klimaatverandering: mogelijkheden in eigen tuin

Home > Inwoners > Nieuws > Klimaatverandering: mogelijkheden in eigen tuin

Klimaatverandering: mogelijkheden in eigen tuin

RSS

Gemeente Sint Anthonis doet mee aan Operatie Steenbreek

Hevige regenval zoals afgelopen zondag: ons klimaat verandert. De gemeente Sint Anthonis heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne van Stichting Steenbreek. Het doel: tegengaan van verstening in zowel de openbare ruimte als in de private ruimte door iedereen bewust te maken van de voordelen van vergroening.

Klimaatverandering
Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, zo ook afgelopen zondag. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: straten of kelders kunnen onder water lopen. Maar we zien ook vaker hitte of een lange periode van droogte, wat bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Dit heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Mogelijkheden in eigen tuin
Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van alle inwoners in Nederland nodig. Specifiek voor gemeente Sint Anthonis geldt dat het grootste deel van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. ‘Door vergroening van eigen tuin kan het regenwater weer goed in de bodem zakken, waardoor riolen minder belast worden, de temperatuur wordt getemperd en fijnstof wordt afgevangen. Met als gevolg dat mensen zich prettiger en gezonder voelen. Zo neemt de fysieke en sociale leefbaarheid in onze gemeente toe, aldus wethouder Bellemakers."

Groen is leven
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene omgeving een gezonder leven. Door de toename van verstening in de private- en openbare ruimte is er nog maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk niet doen. Als bijvriendelijke gemeente is dit dan ook een van de vele redenen van Sint Anthonis om aan te sluiten bij deze campagne. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder het maaiveld leeft. "De bodem is de basis van elke levende tuin, daarom is het van belang dat inwoners van onze gemeente zich bewust zijn van de mogelijkheden", aldus de wethouder.

Meer informatie
Wil je meer weten over de voordelen van vergroening en de mogelijkheden in eigen tuin? Voor tips en inspiratie kan iedereen terecht in de hal van het gemeentehuis in Sint Anthonis, waar onder andere flyers liggen. Uiteraard zal deze informatie ook actief gedeeld worden via de campagne.