Lokaal sportakkoord gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Lokaal sportakkoord gemeente Sint Anthonis

Lokaal sportakkoord gemeente Sint Anthonis

RSS

Samen met inwoners, verenigingen, organisaties, ondernemers en de gemeente Sint Anthonis zijn we aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Onder begeleiding van ‘sportformateur’ Ruud Leeijen zijn we op zoek naar kansen om sport en bewegen in de gemeente Sint Anthonis een impuls te geven.

Er vonden al start- en themabijeenkomsten plaats voor het lokaal sportakkoord. Op maandag 16 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseren we een vervolgbijeenkomst in de kantine van V.V. Excellent, Van Steenhuijsstraat 35a, 5841 AJ te Oploo.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert Ruud Leeijen het concept-sportakkoord en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Wil je meedenken over ambities en actiepunten? En wil je hier zelf een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan voor de vervolgbijeenkomst via www.sportakkoordsintanthonis.nl.

Binnenkort wordt op deze website het concept-sportakkoord geplaatst waar iedereen online op kan reageren. Ook volgt hier meer informatie over de formele ondertekening van het lokaal sportakkoord die gepland is op dinsdag 7 april van 19.30 uur - 21.00 uur.