Meer mogelijkheden voor bouwen in Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Meer mogelijkheden voor bouwen in Sint Anthonis

Meer mogelijkheden voor bouwen in Sint Anthonis

RSS

Raad stemt in met uitwerking Fonds ruimtelijke kwaliteit

Meer mogelijkheden bieden voor bouwen én de groene kwaliteit in de kernen en het buitengebied versterken. Dat is wat de gemeente Sint Anthonis wil. Inbreiding op particuliere grond en extra mogelijkheden voor wonen in het buitengebied is voortaan mogelijk. De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan het ‘Fonds ruimtelijke kwaliteit’. De nieuwe regeling biedt én inwoners én agrariërs meer mogelijkheden. Daar hangt wel een prijskaartje aan.

Het is een lang gekoesterde wens van verschillende inwoners om, een deel van het perceel dat zij in eigendom hebben, te mogen gebruiken voor de bouw van een tweede woning . Door dit toe te staan, is het mogelijk om meer woningen in de kernen te bouwen. “Dit kan zowel starters op de woonmarkt een kans bieden op een huis, maar het bijvoorbeeld ook mogelijk maken om je ouders zelfstandig, maar in de nabijheid te laten wonen”, aldus Wethouder Wouter Bollen. “De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, dus dit is echt een waardevolle mogelijkheid voor veel mensen”.

Nadeel van inbreiding is dat het ruimtegevoel, de voorzieningen en daarmee de kwaliteit van de kernen aangetast kan worden. Om dit te compenseren moeten eigenaren die gebruik willen maken van de mogelijkheid om een tweede huis op eigen grond te bouwen een bijdrage storten in het nieuw op te richten Fonds ruimtelijke kwaliteit. Het geld in dit fonds wordt vervolgens weer gebruikt om maatregelen en projecten te mogelijk maken die de ruimtelijke kwaliteit versterken.

Fonds voor kwaliteit in kernen én buitengebied
Naast nieuwe mogelijkheden voor inbreiding binnen de kernen, heeft de gemeente met dit fonds ook mogelijkheden voor het buitengebied gecreëerd. Er komen meer mogelijkheden voor Ruimte-voor-Ruimte kavels zowel langs de randen van de kernen als in het buitengebied zelf, waar al bebouwing is. Dit betekent meer keuze voor mensen die in het buitengebied willen wonen, maar ook meer mogelijkheden voor mensen in het buitengebied met stallen die nu of in de toekomst niet meer in gebruik zijn. In de provinciale regeling kunnen enkel intensieve veehouderijen met stallen waar dieren inzitten deelnemen aan de regeling. In de nu opgerichte aanvullende gemeentelijke regeling mogen alle soorten stallen, ook lege stallen zonder dieren, deelnemen.

Wouter Bollen: “Met deze regeling zorgen we er gezamenlijk voor dat we ontwikkelingen in kernen en buitengebied niet ‘op slot’ zetten. Ook nemen we zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de ruimtelijke kwaliteit van onze prachtige gemeente te behouden. Een win-win situatie voor iedereen.”

Uitwerking fonds technisch van aard
De regeling is complex en juridsch van aard. Dat is nodig om deze wettelijk correct te maken en verantwoord uit te kunnen voeren. De gemeenteraad is tevreden over de nieuwe regeling die verschillende langgekoesterde wensen combineert en eindelijk mogelijk maakt. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de gemeente. Mensen die willen weten of zij gebruik kunnen maken van de regeling zijn van harte welkom.

U kunt bellen, mailen of (met een afspraak) langs komen in het gemeentehuis voor meer uitleg.