Militaire oefening 16 t/m 20 april

Home > Inwoners > Nieuws > Militaire oefening 16 t/m 20 april

Militaire oefening 16 t/m 20 april

RSS

Van 16 tot en met 20 april wordt er door defensie geoefend. De oefening vindt plaats in het kader van training in luchtruimbeveiliging.

Tijdens de oefening rijden op diverse locaties in de diverse gemeentes, militaire wielvoertuigen (al dan niet in colonne) die mogelijke opstellingen gaan verkennen en inmeten. Deze mogelijke opstellingen worden niet daadwerkelijk ingenomen door wapensystemen. Opstellingen worden verkend bij privé-eigenaren (bijvoorbeeld boeren) waar men van tevoren toestemming aan vraagt en afspraken mee maakt.

Aan de oefening nemen 25 personen en 10 militaire wielvoertuigen deel. Zij verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. Het normale verkeer wordt niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando te Vredepeel.

Schade?
Mocht er door de oefening schade ontstaan, dan kunt u dit melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Telnr: 030-2180444
Email: JDVclaims@mindef.nl

Denk hierbij aan vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc.