Militaire oefening van 15 t/m 19 april

Home > Inwoners > Nieuws > Militaire oefening van 15 t/m 19 april

Militaire oefening van 15 t/m 19 april

RSS

De oefening vindt plaats in het kader van training van een Defensie luchtverdedigingseenheid. Praktisch gezien houdt dit in dat samengestelde teams met militaire wielvoertuigen mogelijk in uw gemeente stellingen gaan verkennen en die ook gaan innemen.

Dit team kan bestaan uit een wapen platform of een commando(voering) eenheid. Tevens zijn er op bepaalde momenten vliegtuigen aanwezig die dienen als oefendoelen. Een wezenlijk onderdeel is dat de teams zelf mogen bepalen, binnen een bepaald gebied, waar men deze stellingen gaat verkennen en betrekken. Daarom is vooraf niet aan te geven of- en waar dat in uw gemeente gaat gebeuren. Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Privé- eigenaren (bijvoorbeeld boeren) worden eerst benaderd en om toestemming gevraagd voordat men het terrein betreedt. Men verblijft ook op Militair Oefenterrein Langenboom.Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.

Aan deze oefening nemen 80 personen, 26 militaire wielvoertuigen en op enkele momenten een vliegtuig deel. Men verplaatst over bestaande wegen en paden. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant 13 Luchtverdedigingsbatterij "Ypenburg" uit Vredepeel.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mailadres: 3DVclaims@mindef.nl