Nieuwe straat in Sint Anthonis genaamd Den Vogelscamp

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe straat in Sint Anthonis genaamd Den Vogelscamp

Nieuwe straat in Sint Anthonis genaamd Den Vogelscamp

RSS

De werkgroep Toponiemen van de Heemkundekring Oelbroecks Heem heeft op verzoek van de gemeente Sint Anthonis een geschikte naam gevonden voor een nieuwe straat. De nieuwe straat komt na de vorksplitsing waarin de Bosweg iets rechtdoor gaat en De staat naar links afsplitst, en vóór Den Hil. Het wordt een nieuwe doodlopende straat met aan weerszijde woningen. Onderstaande bijlagen betreffen de situatieschets, het volledige advies van de Heemkundekring en het besluit van het college van B&W.