Onderhoud gemeentelijke landschapselementen van start

Home > Inwoners > Nieuws > Onderhoud gemeentelijke landschapselementen van start

Onderhoud gemeentelijke landschapselementen van start

RSS

Vanaf half januari tot en met half maart 2019 vinden snoeiwerkzaamheden plaats in gemeentelijke landschapselementen. Dit zijn meestal lange bosschages tussen percelen in, die in breedte variëren van 4 tot ongeveer 12 meter.

Het onderhoud is in werkblokken verdeeld. Vorig jaar is gestart met een inhaalslag door werkblok 1 en 2 onder handen te nemen en dit jaar komen de op de kaart groen gekleurde werkblokken 3 en 5 aan bod.  

De maatregelen houden in dat overhangende takken verwijderd worden en er wordt uitgedund. Daardoor verbeteren de groeiomstandigheden en de functies ervan voor het landschap. Kortom, goed voor ecologie, agrariërs en aantrekkelijkheid voor passanten.