Onderzoek in de ondergrond: bekendmaking van ontheffing voor stiltegebieden

Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek in de ondergrond: bekendmaking van ontheffing voor stiltegebieden

Onderzoek in de ondergrond: bekendmaking van ontheffing voor stiltegebieden

RSS

In de periode van 10 juni 2020 tot eind juli 2020 vindt in de gemeente Sint Anthonis een onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. In dit seismisch onderzoek worden door middel van geluidsgolven de lagen en structuren in de ondergrond in beeld gebracht (Schotgatseismiek). De (directe) omgeving kan iets merken van het onderzoek wanneer de fysieke werkzaamheden in de gemeente gaan plaatsvinden.

Bij de planning en uitvoering van het seismisch onderzoek wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Het seismisch onderzoek volgt een zo recht mogelijke lijn door het landschap. Op percelen waar metingen worden gedaan vragen de onderzoekers toestemming aan de gebruikers. In de voorbereidingen wordt nauw samengewerkt met alle betrokkenen. Na afloop wordt alles weer netjes opgeruimd.