Onderzoek naar ervaringen met Wmo

Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek naar ervaringen met Wmo

Onderzoek naar ervaringen met Wmo

RSS

De gemeente Sint Anthonis doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u in 2018 een Wmo indicatie (gehad)? Dan kan het zijn dat u in februari een brief met een vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek ontvangt. U kunt deze vragenlijst schriftelijk of online invullen.

Wat vragen we?
We vragen naar uw ervaringen met de Wmo. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Wat vindt u van de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen?
Wij hebben de uitnodigingen steekproefsgewijs verstuurd. Dit betekent dat wij niet aan alle cliënten die in 2018 een geldige Wmo-indicatie hebben of hebben gehad een uitnodiging sturen.

Dienstverlening verbeteren door uw ervaringen
Laat ons weten wat uw ervaringen zijn door de vragenlijst in te vullen. Misschien zijn er dingen die u graag anders wilt. Wij gebruiken uw ervaringen om de dienstverlening, de ondersteuning en voorzieningen in de toekomst voor u – en voor anderen – te verbeteren.

Tot slot
Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We verwerken alle informatie anoniem zodat het niet herleid kan worden naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘BMC Onderzoek’ in opdracht van de gemeente Sint Anthonis.