Oproep tot invullen vragenlijst Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Home > Inwoners > Nieuws > Oproep tot invullen vragenlijst Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Oproep tot invullen vragenlijst Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

RSS

In de week van 22 februari heeft de gemeente Sint Anthonis steekproefsgewijs vragenlijsten verstuurd aan cliënten die in 2020 een Wmo indicatie hadden. Hiermee wordt onderzocht wat de ervaringen van inwoners zijn met betrekking tot de hulp die zij ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Laat ons weten wat uw ervaringen zijn.

Heeft u de vragenlijst ontvangen en deze nog niet ingevuld en terug gestuurd? Wilt u dit dan alsnog voor dinsdag 23 maart doen? Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld wordt van wat er goed gaat en wat beter kan.

Heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. Dan danken wij u hartelijk voor uw medewerking!