Paaseirenactie in Landhorst en Wanroij

Home > Inwoners > Nieuws > Paaseirenactie in Landhorst en Wanroij

Paaseirenactie in Landhorst en Wanroij

RSS

Paaseierenactie Landhorst (collectevergunning)
Op 16 april 2019 is deze collectevergunning verzonden naar de aanvrager voor het houden van een paaseierenactie op 17 april 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur in Landhorst. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdvereniging De Raggebende in Landhorst.

Paaseierenactie Wanroij (collectevergunning)
Op 16 april 2019 is deze collectevergunning verzonden naar de aanvrager voor het houden van een paaseierenactie op 20 april 2019 van 10.00 uur tot 13.30 uur in Wanroij. De opbrengst komt ten goede aan Volleybalvereniging SOMAS/Activia.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U dient binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager verzonden is, bezwaar in bij burgemeester en wethouders, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Voorlopige voorziening
Een bezwaarschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning. Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

Meer informatie
Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.