Portefeuilleverdeling college Sint Anthonis bekend

Home > Inwoners > Nieuws > Portefeuilleverdeling college Sint Anthonis bekend

Portefeuilleverdeling college Sint Anthonis bekend

RSS

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei jl. zijn Jos Raemaekers (SAN), Huub Bellemakers (SAN) en Wouter Bollen (VVD) tot wethouder benoemd. Zij mogen namens de coalitie uitvoering geven aan het programma: "Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied". Om voortvarend en daadkrachtig te kunnen sturen op de ambities voor de komende vier jaar is tijdens de eerste vergadering van Burgemeester en Wethouders (B&W) een portefeuilleverdeling gemaakt en vastgesteld.