Raden Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

Home > Inwoners > Nieuws > Raden Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

Raden Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

RSS

De drie gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben op 28 oktober het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis’ vastgesteld. Dit herindelingsontwerp (plus alle bijlagen) ligt van dinsdag 29 oktober 2019 tot en met dinsdag 24 december 2019 ter inzage. Iedereen kan de documenten inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):

  • Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer.
  • Gemeentehuis Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.
  • Gemeentehuis Sint Anthonis, Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis.

Het herindelingsontwerp is ook digitaal te vinden via de volgende websites:

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal versturen via het formulier op de website www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen, via info@samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl (o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling).

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van B&W van de gemeente waar u woonachtig bent, ter attentie van het college van B&W, o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling.

Reageren kan tot en met 24 december