Rapport Verkenning Bestuurlijke Samenwerking Land van Cuijk

Home > Inwoners > Nieuws > Rapport Verkenning Bestuurlijke Samenwerking Land van Cuijk

Rapport Verkenning Bestuurlijke Samenwerking Land van Cuijk

RSS

Het bureau Berenschot heeft op 21 juli het conceptrapport 'Verkenning Bestuurlijke Samenwerking Land van Cuijk' aangeboden aan de vijf gemeenteraden. Onderdeel ervan is een advies van procesbegeleider Peter van der Velden voor de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. U vindt de rapportage op http://www.landvancuijk.nl/gemeente/.

In de zomer van 2016 besloten de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk een verkenning uit te voeren naar de ’voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.’ Bij dit onderzoek naar de regionale bestuurlijke toekomst, is gekeken naar alle mogelijke scenario’s, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking.

Tijdens een extra werkbijeenkomst op woensdag 30 augustus 2017 bespreken de gezamenlijke raden het conceptrapport en het advies. Het definitieve rapport is kort daarna beschikbaar. Op 20 september 2017 nemen de vijf gemeenteraden een besluit over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.