Rondreizende postertentoonstelling nu in gemeentehuis

Home > Inwoners > Nieuws > Rondreizende postertentoonstelling nu in gemeentehuis

Rondreizende postertentoonstelling nu in gemeentehuis

RSS

Supergewone mensen gezocht

In de afgelopen tien jaar is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. Die forse groei kan Pleegzorg Nederland niet met de huidige pleegouders opvangen. Met de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’, hoopt Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleeggezinnen te werven. In het gemeentehuis in Sint Anthonis is tot en met vrijdag 19 januari een rondreizende postertentoonstelling over pleegzorg te zien.

Met deze tentoonstelling vragen de gemeenten in Noordoost Brabant aandacht voor pleegzorg. De afgelopen jaren is de vraag naar pleegzorg flink gestegen. Maar het aantal pleegouders stijgt niet. Pleegzorg is er voor kinderen die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor kortere of langere tijd in een pleeggezin.

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien en niet in een tehuis. Daarom zoeken gemeenten en jeugdzorginstellingen altijd naar jeugdhulp in gezinsvorm. In eerste instantie in de eigen familie van het kind of bij bekenden. Lukt dat niet, dan zoeken ze een geschikt pleeggezin.

Gewoon is meer dan genoeg
De campagne en postertentoonstelling zijn erop gericht om duidelijk te maken dat men geen superheld hoeft te zijn om pleegouder te worden. Juist door heel gewoon te doen, betekent men veel voor een pleegkind. De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Pleegouder worden?
Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat men een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • U bent minimaal 21 jaar;
  • U kunt een stabiele leefsituatie bieden;
  • U krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring met uw toestemming aan).

Meer weten?
Meer informatie voor geïnteresseerden is te vinden op www.pleegzorg.nl. Voor vragen of een informatiepakket kan contact opgenomen worden met Oosterpoort via tel. (0412) 465 300 of e-mail: pleegzorg@oosterpoort.org