Samen invulling geven aan woningbouwlocatie Wanroij

Home > Inwoners > Nieuws > Samen invulling geven aan woningbouwlocatie Wanroij

Samen invulling geven aan woningbouwlocatie Wanroij

RSS

WANROIJ - De eerste stappen om te komen tot een nieuwe woningbouwontwikkeling in Wanroij zijn gezet. Omwonenden en de gemeente gaan daarbij samen te werk.

Deze woningbouwlocatie ligt vlakbij woonwijk De Roting in Wanroij. Deze hebben we in de afgelopen jaren ontwikkeld. Op een enkele kavel na, zijn alle kavels in dat gebied verkocht. De woningen zijn gebouwd en de wijk is ingericht. Het is altijd de bedoeling geweest dat die ontwikkeling een vervolg zou krijgen. Dit vervolg is gepland in het groene gebied tussen de Millseweg, Noordstraat en De Elzen, in het verlengde van De Esdoorn.

Samen met de omgeving
We vinden het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van de woonwijk. Direct aanwonenden zijn reeds uitgenodigd voor een inloopavond. Daar geven zij aan wat zij belangrijk vinden bij de woningbouwontwikkeling. Zodra we een eerste stedenbouwkundig ontwerp hebben, nodigen we een grotere groep omwonenden uit om hun mening daarover te geven. Het is belangrijk dat aandachtspunten besproken worden zodat we inspelen op de behoefte van de samenleving.

Geef je mening
Naast omwonenden vragen we ook mensen die hier willen komen wonen wat aandachtspunten zijn. Daarvoor vragen we u de onderstaande enquête in te vullen. Via deze enquête kan iedereen die overweegt om in deze nieuwe woonwijk te wonen aangegeven welke wensen ze hebben ten aanzien van hun woning of woonomgeving. Zowel de inbreng van de omwonenden als de mensen met een woonwens helpt ons bij de concrete invulling van het gebied.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Planning
Na het maken van het stedenbouwkundig ontwerp (begin 2019) en het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure (medio 2019), gaan we ervan uit dat we aan het einde van 2019 kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Op dit moment zijn er bewust nog geen schetsen of ontwerpen gemaakt. We weten nog niet hoe de woonwijk eruit gaat zien, alleen dat het een woonwijk wordt. Het is juist het doel om hier samen met de gemeenschap invulling aan te geven.

Meer weten?
Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen in dit gebied, stuur dan een mail aan wonen@sintanthonis.nl. Wij zullen u dan met enige regelmatig informeren over de voortgang. Geen mail? Geen probleem. Neem dan contact op met Susan Oppers, 0485-388838. Zij is projectleider voor deze locatie. De gemeente publiceert ontwikkelingen tevens op de website en social media.