Sint Anthonis prettig leven, nu en in de toekomst!

Home > Inwoners > Nieuws > Sint Anthonis prettig leven, nu en in de toekomst!

Sint Anthonis prettig leven, nu en in de toekomst!

RSS

Innovatief en daadkrachtig wil het college werken naar krachtige kernen in een schoner buitengebied. Doelbewust kiest het college daarbij voor een nieuwe werkwijze. We willen de krachten bundelen samen met de inwoners en ondernemers. Ook raadplegen we experts, belanghebbenden en maken we gebruik van ervaringen elders. Iedereen is essentieel voor het gezamenlijk doel; een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Samen kansen zien. Samen ondernemend zijn. Samen voor maximaal resultaat en voortdurende verbetering!

De totstandkoming van het uitvoeringsprogramma is daar een eerste voorbeeld van. Niet eerder hebben zoveel medewerkers meegedacht, meegeschreven en waren experts bij dit proces betrokken. Het resultaat is uitdagend en geeft energie.

Visie voor de toekomst
Wethouder Wouter Bollen: “Als ik denk aan Sint Anthonis over vijf á tien jaar, dan zie ik vooral drie grote ontwikkelingen. De gemeente Sint Anthonis bestaat niet meer, want we zijn dan een nieuwe gemeente: het Land van Cuijk. Ook hebben we de krimp, ontgroening en vergrijzing weten te keren. En onze grootste economische drager, de Agri-sector, is nog steeds van levensbelang, maar niet langer belastend voor mens en milieu. Dat is het Sint Anthonis dat ik voor mij zie en om daar te komen hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld.”

Richting en ruimte
De uitvoeringsprogramma vormt de vertaling van het coalitieprogramma en is een energiek en prikkelend document op hoofdlijnen. Het omschrijft heel duidelijk wat de richting is die we samen op gaan. Tegelijkertijd biedt het volop de ruimte om in de uitwerking samen open en onderzoekend te werk te gaan.

“Ons doel is om te zorgen dat de gemeenschap en de organisatie klaar zijn om over te gaan naar één Land van Cuijk. Bij eerdere herindelingen elders, is gebleken dat schaalvergroting helpt om kleinschaligheid terug te brengen”, aldus wethouder Huub Bellemakers. “Om tot dat punt te komen, zal nog een aantal zaken moeten worden opgepakt. We willen de gemeenschap volop meenemen in dat proces, door enthousiasme te creëren en ruimte te bieden voor eigen ideeën en initiatieven.”

Gezamenlijke ontwikkeling organiseren
Door in gezamenlijkheid en in samenhang naar vraagstukken te kijken, wil de gemeente een ontwikkeling organiseren. Wethouder Jos Raemaekers: “Doel is dat mensen zich senang voelen in de eigen omgeving. Onderwijs, woningen, faciliteiten, openbaar vervoer; het zijn allemaal elementen die bij elkaar voor een goede mix moeten zorgen. Om de krimp, ontgroening en vergrijzing een halt toe te roepen willen we vooral het behouden en (terug)komen van jongeren stimuleren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van startups en woonruimte voor jongeren. Waarom niet dromen van een Sillicon Valley op Tunnis formaat?”

Veel bereiken in beperkte tijd
De gemeente Sint Anthonis wil veel bereiken en er is beperkte tijd. Rigoureuze maatregelen zijn nodig om te anticiperen op klimaatveranderingen, het buitengebied te transformeren en de leefbaarheid te borgen voor de toekomst. We gaan gezamenlijk en individueel ingewikkelde afwegingen maken, die een flinke impact hebben op zowel het ondernemerschap als het gezinsleven. Daar mag niet lichtzinnig over worden gedacht. De gemeente wil dit proces optimaal faciliteren en onomkeerbare stappen hebben gezet in de jaren dat we de meeste beleids- en handelingsvrijheid hebben. Daarna komen we in het formele herindelingsproces terecht en moeten we de daarbij behorende procedures doorlopen.

Samen werken aan gemeenschappelijk belang
Ambitieus als dit college is, bevlogen als onze ambtenaren zijn; we kunnen het niet alleen. Alleen als we daadwerkelijk met z’n allen de handschoen oppakken en niet rusten voordat de klus geklaard is, heeft het plan kans van slagen. Jong en oud, dorpeling en agrariër, ambachtelijke vakmensen en wetenschappers, hulpbehoevende en dienstverlenende, ambtenaar en ondernemer; we hebben allen hetzelfde belang. Een gezonde, veilige en prettige leefomgeving, waar iedereen zich kan ontplooien en ontwikkelen. Dus: samen aan de slag!