Sint Anthonis voorop in bescherming van wilde bijen

Home > Inwoners > Nieuws > Sint Anthonis voorop in bescherming van wilde bijen

Sint Anthonis voorop in bescherming van wilde bijen

RSS

Vakblad Groen publiceerde in haar decembernummer een artikel over onderzoek dat door Wageningen Universiteit in en met de gemeente Sint Anthonis is uitgevoerd.

In samenwerking met Bart Huckriede van gemeente Sint Anthonis en BTL Advies onderzochten zij welke bestuivende insecten aanwezig zijn in de gemeente. Het belang van bijen en zweefvliegen als bestuivers voor natuur en landbouw is ondertussen bekend.

De gemeente Sint Anthonis gebruikt de aanbevelingen uit het advies om verbeteringen in de groenstructuur aan te brengen.