Sport en cultuur voor àlle kinderen

Home > Inwoners > Nieuws > Sport en cultuur voor àlle kinderen

Sport en cultuur voor àlle kinderen

RSS

Kinderen uit gezinnen met een dunne beurs kunnen met hulp van de Stichting Leergeld Land van Cuijk en de Stichting Doejemee aan creatieve, culturele en sportieve activiteiten meedoen. Denk aan zwemles, een sportvereniging, toneelclub en een schoolreisje.

Leergeld
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar met weinig financiële mogelijkheden kunnen via de website van de Stichting Leergeld een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. Het geld gaat rechtstreeks naar de zwemles of club, zodat de kinderen er zeker gebruik van kunnen maken.  

De stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geringe financiële middelen. Haar motto is: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.  

Doejemee
De kinderen uit de doelgroep kunnen onder andere gebruik maken van het grote aanbod van sport en spel van de Stichting Doejemee, dat de kinderen onopgemerkt helpt te participeren. De stichting brengt het aanbod op een speelse manier bij de kinderen en geeft hen ook een stem.  

Doe een aanvraag!
Ouders die een aanvraag voor financiële steun willen doen, kunnen dat via de website van de Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/landvancuijk/doe-een-aanvraag.