Statushouders in gemeente Sint Anthonis ondertekenen participatieverklaring

Home > Inwoners > Nieuws > Statushouders in gemeente Sint Anthonis ondertekenen participatieverklaring

Statushouders in gemeente Sint Anthonis ondertekenen participatieverklaring

RSS

Gisteren ondertekenden de statushouders die woonachtig zijn in de gemeente Sint Anthonis, de participatieverklaring in de raadzaal van het gemeentehuis. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen. Met de ondertekening verklaren zij dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving.

De groep ondertekenaars bestond uit Syrische en Eritrese statushouders. 

"Nederland heeft in zijn lange geschiedenis altijd onderdak geboden aan personen die elders onderdrukt worden of gevaar voor hun leven lopen, daar ben ik trots op,"  zegt burgemeester Sijbers namens het College van B&W. "Rechten brengen echter ook plichten met zich mee en daarom tekenen de statushouders een verklaring waarin zij aangeven kennis te hebben van de Nederlandse waarden en normen."  .

Met dank aan Gerrit van Kempen voor de uitgebreide fotoreportage.