Statushouders ondertekenen participatieverklaring

Home > Inwoners > Nieuws > Statushouders ondertekenen participatieverklaring

Statushouders ondertekenen participatieverklaring

RSS

Op 1 februari ondertekenen 8 statushouders van Syrische afkomst een participatieverklaring in aanwezigheid van de gemeenteraad. Met de ondertekening verklaren zij dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering van asielmigranten, maar ook voor migranten die komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.