Stembureauleden voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Home > Inwoners > Nieuws > Stembureauleden voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stembureauleden voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

RSS

De gemeente Sint Anthonis is op zoek naar voorzitters, stembureauleden en tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart volgend jaar. Misschien is het iets voor jou! Je hoeft geen ervaring te hebben.

Een stembureau wordt bemenst door een voorzitter en drie stembureauleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het stembureau.

De verkiezingsdag duurt van 07.30 tot 21.00 uur. Na sluiting van het stembureau tellen de stembureauleden de stemmen, ondersteund door extra tellers. Er zijn voldoende stembureauleden om in overleg onderling te rouleren en pauze te nemen.

De voorzitters en stembureauleden krijgen ieder een vergoeding van 200,--. De tellers ontvangen een waardebon van € 20,--. De gemeente zorgt voor de catering gedurende de dag.

Instructie
De stembureauleden hoeven geen ervaring op een stembureau te hebben. Wel moeten ze een (digitale) training volgen om als voorzitter of stembureaulid benoemd te mogen worden.

Ze moeten ook bij de instructie van de gemeente aanwezig zijn. Tenslotte is een goede beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Bij de keuze van stembureauleden is ook van belang dat de gemeente hen graag een goede afspiegeling van de maatschappij wil laten zijn.

Jouw initiatief
Voel jij je betrokken bij onze gemeente? En wil je een kijkje nemen in het hart van onze democratie? Maak jouw belangstelling dan vóór 1 december kenbaar via het e-mailadres nellyclaassen@sintanthonis.nl.

Per post reageren kan ook. Stuur dan uw brief naar Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis, afdeling Inwoners & Omgeving,  t.a.v. mevrouw N. Claassen, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Wie eerst meer wil weten, kan contact opnemen met mevrouw Nelly Claassen, consulent burgerzaken, telefoon (0485)-388888.