Topavond met prof. dr. Wilms (Universiteit van Oslo)

Home > Inwoners > Nieuws > Topavond met prof. dr. Wilms (Universiteit van Oslo)

Topavond met prof. dr. Wilms (Universiteit van Oslo)

RSS

De gemeente beloofde de ondernemers dat 15 november een avond zou worden die zij niet mochten missen. Burgemeester Sijbers opende de avond. Het werd een avond met een duidelijke #purpose. De ondernemers en ambtelijk medewerkers waren deze avond bijeen om elkaar beter te leren kennen en te bespreken hoe zij meer en effectiever met elkaar kunnen optrekken. Klapper deze avond was de bijzondere gastspreker die zorgde voor nieuwe inhoudelijke én humoristische inzichten.

Waar in 2017 de verwachtingen van de ondernemers richting de gemeente centraal stond, wilde de gemeente dit jaar duidelijk een stap verder gaan en bespreken hoe ondernemers en gemeente samen verantwoordelijkheid kunnen pakken en een bijdrage kunnen leveren aan het gemeenschappelijke doel: een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente Sint Anthonis.

Dienstverlening richting ondernemers verbeterd
Uiteraard keek directeur Piet Wanrooij kort terug op de vragen van de ondernemers van vorig jaar en de verbeteringen in de dienstverlening die de gemeentelijke organisatie heeft doorgevoerd. Dat deze verbeteringen niet onopgemerkt zijn gebleven blijkt uit het feit dat de VNG de gemeente Sint Anthonis heeft uitgeroepen tot een “best practise gemeente”. Wethouder Jos Raemaekers gaf in zijn toespraak toelichting op deze bijzondere prestatie.

Meerwaarde voor samenleving centraal
Als speciale gast had de gemeente Prof. dr. Wilms weten te strikken. Hij is bijzonder hoogleraar Nieuwe Economie aan de Universiteit van Oslo en freelance consultant voor overheden. De heer Wilms boeide de zaal met feitjes en humor rondom de belangrijkste trend in de samenleving en ondernemerswereld: #purpose ofwel de betekeniseconomie.

Kort samengevat staat in de betekeniseconomie de winst niet meer centraal. De vragen die ondernemers zich vandaag moeten stellen is: Waarom besta je? Wat is je inbreng? Waarom verkoop je? Wat lever je? Wat heeft de wereld aan je?

Hilarisch werd het toen de heer Wilms in het dagelijks leven geen hoogleraar, maar cabaretier Maarten Willemse bleek. Het aanwezige publiek kreeg echter geen kans om daarmee de centrale boodschap van de avond te vergeten. Tijdens het interactieve deel van de avond werden zij getriggerd om concreet te worden over een gezamenlijk te leveren inspanning ten behoeve van het gezamenlijke doel: een gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig Sint Anthonis.

Beursvloer en Ceo for a day
De aanwezige ondernemers raakten gedurende de avond overtuigd en enthousiast over het idee dat zij niet alleen wat van elkaar (en de gemeente) mogen verwachten, maar ook wat voor elkaar (en de gemeente) kunnen betekenen. De suggestie van de gemeente om gezamenlijk een beursvloer/ceo for a day te organiseren ontving veel bijval.

Een beursvloer is erop gericht om de relatie tussen ondernemers en verenigingsleven te verbeteren. Met gesloten beurs matchen zij een (eenmalige) vraag en behoefte door middel van ruil van vaardigheden. Dit idee werd vrijwel unaniem omarmd.

Het organiseren van een Ceo for a day is er vooral op gericht om jongeren te laten ervaren dat er in de gemeente Sint Anthonis aantrekkelijke bedrijven (werkgevers) zijn. Door één dag op het hoogste niveau mee te mogen lopen inspireren we ze wellicht om in onze gemeente te blijven ofwel te komen wonen. Dit idee werd unaniem omarmd.

De gemeente zal het initiatief nemen om de beursvloer en ceo for a day in 2019 vorm te geven.