Tot wel 40% subsidie voor duurzame woningaanpassingen

Home > Inwoners > Nieuws > Tot wel 40% subsidie voor duurzame woningaanpassingen

Tot wel 40% subsidie voor duurzame woningaanpassingen

RSS

Drie subsidieregelingen in 2019
De gemeente Sint Anthonis heeft de drie subsidieregelingen voor duurzame woningaanpassingen uit 2018 voor 2019 verlengd. Zowel grote duurzaamheidsaanpassingen als kleine duurzaamheidsaanpassingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Drie subsidieregelingen
“Het gaat om drie subsidieregelingen: Duurzaamheid, Nul-Op-de-Meter (NOM) en Asbest Eraf Zonnepanelen Erop,” licht wethouder Huub Bellemakers toe. “Deze worden voortgezet in 2019 om het voor woningeigenaren in onze gemeente aantrekkelijker te maken om duurzame aanpassingen aan hun woning te doen. Zo hebben vorig jaar 188 inwoners gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. We hopen ook dit jaar veel inwoners te ondersteunen bij duurzame woningaanpassingen.”
De drie subsidieregelingen worden hieronder toegelicht.

1. Duurzaamheidssubsidie
De duurzaamheidssubsidie is voor woningeigenaren die aanpassingen aan hun woning willen doen zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Hierbij is subsidie mogelijk voor 40% van de kosten van de werkzaamheden wanneer er een verbetering van het energielabel wordt gehaald, met een maximum tussen de € 500,- en € 1.000,-.

2. Nul-Op-de-Meter
De Nul-Op-de-Metersubsidie is voor bestaande woningen die zo aangepast worden dat deze over het hele jaar net zoveel stroom en warmte produceren als dat ze verbruiken. Hierbij is subsidie mogelijk voor 40% van de kosten van de werkzaamheden, met een maximum van € 5.000,-. Het maximumbedrag ligt hier hoger omdat het om grotere investeringen gaat.

3. Asbest eraf, zonnepanelen erop
De asbest eraf, zonnepanelen erop-regeling is voor particuliere woningeigenaren die asbest van de daken verwijderen (minimaal 100 m²) en daar minimaal 10 zonnepanelen voor terugplaatsen. Hiervoor kan € 4,50 per m² asbestverwijdering als subsidie worden gevraagd. Deze regeling staat alleen open voor percelen met een woonbestemming.

Voor elke variant geldt dat vroegtijdige afstemming met de gemeente noodzakelijk is, om simpelweg te voorkomen dat het subsidiebudget door veelvoudig gebruik niet beschikbaar zou zijn. Hiervoor neemt u contact op met duurzaamheid@sintanthonis.nl of via 0485-388 888. De regelingen lopen totdat het budget op is of totdat er een leningstelsel voor duurzaamheid beschikbaar is in de gemeente.

Werken aan een energieneutraal Sint Anthonis is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van het college en de ambtelijke organisatie in het uitvoeringsprogramma: Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!