Uitgifte 6 bouwkavels in Westerbeek 2017

Home > Inwoners > Nieuws > Uitgifte 6 bouwkavels in Westerbeek 2017

Uitgifte 6 bouwkavels in Westerbeek 2017

RSS

De gemeente Sint Anthonis gaat starten met de uitgifte van bouwkavels in de kern Westerbeek. De kavels die uitgegeven worden liggen in het bestemmingsplan  “Kleine Kernen”.

2 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning en
4 kavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning
.

De kavels worden uitgegeven met de bedoeling dat koper zelf de woning kan gaan bouwen.
Dit betekent dat de koper een aannemer en een architect kan uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De koper kan zelf invulling geven aan het bouwplan, uiteraard met inachtneming van de voorschriften uit het ter plaatse geldende uitwerkingsplan.

De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond en het plaatsen van de hoofdriolering en de nutsvoorzieningen op het openbare terrein.
De grondprijs is vastgesteld op € 167,00 per m2  excl. 21% BTW.

Inschrijven
U kunt uzelf direct online inschrijven voor 1 of meerdere kavels. (of met het PDF-formulier onder aan deze pagina). Inschrijfformulieren alsmede nadere informatie zijn met ingang vanaf heden elke werkdag van 09:00 – 12:30 uur ook verkrijgbaar bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. De uiterste inschrijfdatum is: 30 april 2017. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke kavel u zich wenst in te schrijven. U kunt u voor meerdere kavels inschrijven.

Loting en tijdstip
De toewijzing van de beschikbare bouwkavels vindt plaats door middels van een verloting, tenzij het aantal inschrijvingen (per kavel) geen loting vereist. De openbare loting wordt gehouden in het gemeentehuis te Sint Anthonis op Woensdag 10 mei 2017 om 16:00 uur.