Verkiezingen gaan niet vanzelf! Helpt u mee?

Home > Inwoners > Nieuws > Verkiezingen gaan niet vanzelf! Helpt u mee?

Verkiezingen gaan niet vanzelf! Helpt u mee?

RSS

De gemeente Sint Anthonis is op zoek naar stembureauleden en tellers voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap op woensdag 20 maart 2019 én de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019. Bent u geïnteresseerd in onze democratie en wilt u zélf eens meemaken hoe de verkiezingen verlopen? Meldt u dan aan!

Een stembureau bestaat uit één voorzitter en drie stembureauleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het stembureau. De verkiezingsdag duurt van 07.30 tot 21.00 uur. Na sluiting van het stembureau tellen de stembureauleden de stemmen, ondersteund door extra tellers. Er zijn voldoende stembureauleden om in overleg onderling te rouleren en pauze te nemen. De voorzitters en stembureauleden krijgen een vergoeding van € 200. De tellers ontvangen een waardebon van € 20.

Instructie
Het is niet noodzakelijk om ervaring als stembureaulid te hebben. Wel bent u verplicht een (digitale) training te volgen en de instructie van de gemeente bij te wonen. Ook is een goede beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Bij de benoeming van de stembureauleden is het voor ons van belang dat de bezetting van de stembureaus een goede afspiegeling van de maatschappij zal zijn.

Uw initiatief
Voelt u zich betrokken bij onze gemeente en wilt u een kijkje nemen in het hart van onze democratie? Maak uw belangstelling dan vóór 1 december kenbaar door de verklaring onder aan deze pagina ingevuld en ondertekend toe te sturen aan: Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis, afdeling Inwoners & Omgeving,  t.a.v. mevrouw N. Claassen, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Wilt u eerst meer weten, neem dan contact op met mevrouw Nelly Claassen, consulent burgerzaken, telefoon (0485)-388888.