Verkiezingsuitslagen 2017; Hoge opkomst Sint Anthonis 86,3%

Home > Inwoners > Nieuws > Verkiezingsuitslagen 2017; Hoge opkomst Sint Anthonis 86,3%

Verkiezingsuitslagen 2017; Hoge opkomst Sint Anthonis 86,3%

RSS
Dit item is verlopen op 30-04-2017.

TERINZAGELEGGING AFSCHRIFTEN PROCESSEN-VERBAAL N-10 EN N-11

De burgemeester van de gemeente Sint Anthonis maakt bekend dat de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter inzage wordt gelegd.

De afschriften van de processen-verbaal N 10 en het verzamel proces-verbaal N 11 liggen vanaf vrijdag 17 maart 2017 gedurende de openingstijden ter inzage bij de afdeling Openbare Ruimte, cluster burgerzaken, Brink 3 te Sint Anthonis.

Het is niet mogelijk een kopie of scan te verkrijgen van bedoelde processen-verbaal. Er mogen ook geen opnames van worden gemaakt. De terinzagelegging wordt beëindigd zodra over de toelating van de gekozen leden is beslist.