Werk N602 Sint Anthonis tm eerste halfjaar van 2019

Home > Inwoners > Nieuws > Werk N602 Sint Anthonis tm eerste halfjaar van 2019

Werk N602 Sint Anthonis tm eerste halfjaar van 2019

RSS

De informatieavond over de N602 die de gemeente Sint Anthonis op 27 augustus in samenwerking met de plaatselijke werkgroep in Sint Anthonis organiseerde, lokte maar liefst 160 belangstellenden naar MFA Oelbroeck. Tijdens de avond kregen de aanwezigen te horen dat de werkzaamheden in Sint Anthonis direct na de jaarwisseling beginnen en tot het begin van de bouwvak 2019 duren.

Planning bijgesteld
In zijn openingswoord sprak wethouder Huub Bellemakers, die de reconstructie van de N602 in zijn portefeuille heeft, zijn blijdschap uit over de grote opkomst. Dat deed ook gemeentelijk projectleider en dagvoorzitter Patrick Buijs, die duidelijk maakte waarom de gemeente en de aannemer Infrascoop de planning hebben moeten bijstellen.  
De belangrijkste reden hiervan is de aanleg van in totaal ruim 1200 meter nieuwe hemelwaterafvoer in Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis. Ook de aanleg van glasvezel langs de N602, een wens van de drie dorpsraden die door de gemeente is gehonoreerd, heeft voor uitloop gezorgd. Hetzelfde geldt voor de asfaltering bij Wanroij en daarnaast zijn er onvoorziene situaties, zoals kritische locaties bij het vele graafwerk.

Op de foto: Tijdens de informatieavond in Oelbroeck namen veel bezoekers een kijkje in het groenplan voor Sint Anthonis, dat werd gepresenteerd door vakambtenaar groen Bart Huckriede.

Hemelwaterriool
Marijn Lind, projectleider van aannemer infrascoop, gaf een heldere uiteenzetting over de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool en de daaropvolgende reconstructie van het straatwerk. In de praktijk betekent dit dat het werk vanuit Ledeacker aansluitend wordt doorgetrokken naar Sint Anthonis.
Het nieuwe hemelwaterriool, dat water van de weg opvangt, eindigt bij een infiltratiepunt langs het tankstation van Van de Weem. Dankzij het hemelwaterriool komt het regenwater niet meer in het bestaande vuilwaterriool, dat zo meer capaciteit krijgt.
Op het wegvak waar nieuw riool wordt aangelegd (van Oele Tôns naar Van de Weem) wordt gewerkt ‘van deur naar deur’, in het verdere traject (Van de Weem tot rotonde) in een steeds opschuivend vak van 75 tot 125 meter.
De aanleg van glasvezel in het voortraject voor de bestratingswerkzaamheden, een wens van de drie dorpsraden, heeft in Wanroij tot enige vertraging geleid. In Sint Anthonis is dat niet aan de orde. Hier ligt de buis al langs de N602 en werken ploegjes momenteel vanuit de nieuwe centrale aan Den Hoek aan het netwerk naar de wijken. Jorg van Dinther, projectleider van Spie, stelde dat de werkers er ook tijden het werk voor zorgen dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Stoepen en bermen die ’s morgens worden opengemaakt, liggen ’s avonds weer dicht.
Tijdens de pauze en na afloop van de vragenronde wierpen veel bezoekers een blik op het groenplan voor de N602 in Sint Anthonis, dat in Oelbroeck werd toegelicht door de gemeentelijk groenspecialist Bart Huckriede.

Afstemming
De projectorganisatie wil dat de werkzaamheden aan de N602 zo veel mogelijk ongehinderd door gaan. Daarentegen wordt samen met organisatoren gekeken naar het zo soepel mogelijk laten verlopen van verschillende activiteiten zoals de winkelweken voor kerst en nieuwjaar, carnaval (begin maart) en de Pinksterfeesten (begin juni). Voor het doorgaande verkeer blijft de grote omleiding via de Middenpeelweg van kracht. Met de busmaatschappij zijn al afspraken gemaakt over de omleidingen, die in Sint Anthonis tot beperkt rijtijdverlies lijden.
Om optimaal op de hoogte te blijven van de vorderingen aan de N602 kan iedereen zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Ook op de gemeentelijke website is veel informatie te vinden over het project. Wie met vragen zit, een opmerking of suggestie wil indienen, kan gebruikt te maken van het gemeentelijk meldpunt (vragen@n602.nl). Zie verder www.sintanthonis.nl/n602.