Werkzaamheden N602

Home > Inwoners > Nieuws > Werkzaamheden N602

Werkzaamheden N602

RSS

Momenteel wordt er gewerkt in Fase 3, het werkvak tussen de inrit naar de Welkoop en de afslag Beekstraat. In de weken vanaf 10 oktober is de oude fundering opgebroken en afgevoerd, zijn kapotte rioolaansluitingen en putten vervangen en is een nieuw funderingspakket opgebouwd. Voor het bestraten van de rijbaan, fietsstroken en voetpaden zijn vier weken ingeruimd. Nadat de stratenmakers de opsluitbanden hadden geplaatst, zijn de aan de slag gegaan met het klinkerwerk dat rond 19 november gereed is.

Intussen heeft de projectorganisatie besloten om de werkzaamheden van Fase 4 en Fase 5 samen te voegen. Het samengevoegde werkvak ligt nu tussen de afslag Beekstraat (snackbar ’t Hapje) tot halverwege het kerkplein. In de aanloop naar het bestratingswerk in Fase 4 en Fase 5 is deze week een begin gemaakt met het verwijderen van de klinkerbestrating ter rechterzijde (in halve baan), komende week volgt de linkerzijde. Gedurende de komende drie weken wordt in dit grote werkvak eveneens de oude fundering opgebroken, herstelwerk verricht aan de putten en huisaansluitingen van het vuilwaterriool en een nieuw funderingspakket aangebracht. Voor het straatwerk van Fase 4 en 5 zijn vijf weken ingeruimd (17 december gereed).