Wethouder Voncken steekt handen uit de mouwen voor opknappen groen

Home > Inwoners > Nieuws > Wethouder Voncken steekt handen uit de mouwen voor opknappen groen

Wethouder Voncken steekt handen uit de mouwen voor opknappen groen

RSS

Wethouder Ingrid Voncken werkte donderdagmiddag mee met de mannen die met nieuwe aanplant de gemeente Sint Anthonis nòg groener maken. Daarmee sloot ze de vernieuwing van diverse plantsoenen in de dorpen af.

De gemeente vulde in bebouwde kommen lege plekken in de borders aan met planten die daarvoor geschikt zijn. Slechte of dode beplanting maakt plaats voor nieuwe, vaak betere of gevarieerdere soorten.

Dit alles is een onderdeel van een investering van € 750.000 extra in het groen.  Die bestaat niet alleen uit vernieuwing van borders. De bomen krijgen extra snoeibeurten, wat de groei en bloei ten goede komt. Landschapselementen en poelen krijgen een extra opknapbeurt.  En ook de groenvoorzieningen op  sportvelden en begraafplaatsen worden aangepakt.

Volgend jaar wordt het resultaat hiervan zichtbaar: meer variatie en kleur, verbeterd onderhoud en vaak een beter overzicht voor verkeersdeelnemers. Daarnaast dragen een grotere variatie en kleur bij aan de biodiversiteit, nuttige insecten en helpt het plantenziekten en –plagen voorkomen.

De wethouder was duidelijk als een vis in het water in de groenvoorziening. Nadat de border op de hoek van de Oude Brinkstraat – Deken Molmanstraat klaar was, hielp ze daarom ook de groen-mannen die op de Sprenkel  een fraaie groenvoorziening aan het aanplanten waren.  Soms moet je volgens haar ook als bestuurder de handen uit de mouwen steken.