Zorgverzekering voor inwoners met 'n minimaal inkomen

Home > Inwoners > Nieuws > Zorgverzekering voor inwoners met 'n minimaal inkomen

Zorgverzekering voor inwoners met 'n minimaal inkomen

RSS

Verzekeren tegen ziektekosten wordt steeds duurder. Daarom heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een minimaal inkomen. Het zogenaamde "VGZ GemeentePakket" biedt een uitgebreide dekking voor de meeste zorgkosten.

Wie kan deelnemen?
Het VGZ GemeentePakket wordt aangeboden aan inwoners die een inkomen hebben tot 115% van de geldende bijstandsnorm én ook niet beschikken over vermogen dat boven de vermogensgrens van de bijstand ligt.
Ook inwoners met een ander inkomen, die aan beide voorwaarden voldoen, kunnen zich opgeven voor deelname aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente.

Waar vind ik de bijstandsnormen?
De bijstandsnormen en vermogensgrenzen staan op het "Inlegvel" dat bij de folder "Ken uw rechten" hoort. Deze folder en het inlegvel zijn op de website te vinden.
Vergelijk uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantietoeslag met de voor u geldende bijstandsnormen bij 115%. Kijk ook of u niet boven de vermogensgrens uitkomt.
Is uw inkomen en vermogen gelijk of lager dan zijn de voorwaarden op u van toepassing.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket op een rij:

  • zeer uitgebreide dekking, inclusief tandartskosten;
  • hoge vergoedingen voor veel voorkomende zorgkosten;
  • een lagere premie door compensatie via de gemeente;
  • het eigen risico kan volledig meeverzekerd worden;
  • opzegservice.

Compensatie in de premie
De collectieve zorgverzekering maakt onderdeel uit van de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Op grond van deze regeling kan de gemeente mensen met een laag inkomen compenseren voor hun zorgkosten. Dit betekent dat de gemeente maandelijks bijdraagt in de premie voor het VGZ GemeentePakket.

Keuze uit twee polissen
Ook in 2019 is het mogelijk om een keuze te maken tussen twee polissen.

  • een polis zonder verzekering van het eigen risico, met € 30 compensatie per maand
  • een polis met verzekering van het gehele eigen risico, met € 43 compensatie per maand

U betaalt minder premie voor het VGZ GemeentePakket omdat de verzekeraar de compensatie vanuit de gemeente direct in mindering brengt op uw maandelijks premie.

Een betalingsachterstand?
Hebt u een betalingsachterstand voor de premie bij uw huidige verzekeraar? Dan is overstappen niet altijd mogelijk. Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw huidige verzekeraar alvorens zich aan te melden voor het VGZ GemeentePakket.

Digitaal aanmelden
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u zich voor het VGZ GemeentePakket aanmelden.
Kies "Sint Anthonis" in het zoekvenster en maak uw keuze. U vindt er ook alle bijbehorende informatie zoals voorwaarden en vergoedingen.

Vragen?
Bij het Informatiepunt Sint Anthonis kunt u terecht voor hulp bij uw aanmelding. Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur via 0485 700 500. Of bel het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. U kunt iedere werkdag terecht van 9.00 tot 12.30 uur via telefoonnummer 0485 38 88 88.