Activiteiten van burgers in een gemeente om wensen vervuld te zien

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Activiteiten van burgers in een gemeente om wensen vervuld te zien

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, oud papier

  • U kunt uw oud papier op de volgende plaatsen/tijden inleveren:

   Sint Anthonis Iedere zaterdag van 8.45 tot 12.00 uur.
   -Bedrijfsterrein Stevensbeekseweg 3a, Sint Anthonis
   -Terrein tussen de panden Breestraat 6a en 7 te Sint Anthonis.

   Ledeacker Iedere laatste zaterdag vd maand  van 10.00 tot 12.00 uur
   -Grasveld nabij Stippentse Hoeve (kermisterrein-Kegelbaan).

   Wanroij Iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
   -Parkeerplaats Boerenbond Wanroij

   Westerbeek Iedere derde zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur 
   -Peelplein Stevensstraat

   Stevensbeek Iedere laatste zaterdag van de maand
   -Parkeerplaats gemeenschapshuis ’t Stekske Pater Eijmardstraat

   Landhorst Een zaterdag in de maand. 
   -Parkeerplaats Peelplein aan de Kerrkstraat

   Oploo Iedere derde zaterdag in de maand van 09.00 tot 12.00 uur.
   Parkeerplaats Van Steenhuijsstraat (tegenover sportterrein)
    

 • Straatnaamgeving, suggestie
  • De gemeente geeft nieuw aangelegde straten en pleinen een naam. Hebt u een suggestie voor een nieuwe straatnaam? Dan kunt u een voorstel indienen bij de gemeente.

   De gemeente houdt een register bij waarin alle straatnamen van de gemeente staan. U kunt dit register gewoon inzien.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker
  • Bij de gemeente kunt u stickers krijgen voor op uw brievenbus. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen. Het gaat om post waar uw adres niet op staat. Bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen.

   Wilt u ook geen reclame krijgen waar uw adres wél op staat, dan kunt u zich daarvoor afmelden bij de Stichting Postfilter.

 • Woonwijk, wens of idee melden
  • De gemeente wil graag weten wat u van de omgeving rondom uw woning vindt. Hebt u daar wensen of ideeën over? Dan meldt u dit bij de gemeente. Doe dit eventueel samen met andere bewoners bij u in de wijk.

   De gemeente Sint Anthonis kent geen wijkbeheerders. Uw suggesties en opmerkingen kunt u doorgeven op http://www.verbeterdebuurt.nl/sint-anthonis of bij het Klant Contact Centrum. 

 • Betoging of demonstratie houden, melden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Kleding inzamelen
  • Als u huis-aan-huis kleding wilt inzamelen voor een goed doel, stemt u dit af met de gemeente.

 • Collecte
 • Wob-verzoek indienen
  • Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

   Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

   Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

   Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

   Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

   De gemeente Sint Anthonis stelt extra eisen aan een WOB-verzoek. deze zijn vastgelegd in het "Besluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax"

   Kijk voor meer informatie ook op de pagina Wet Openbaarheid Bestuur

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen
  • In veel gevallen moet u een aanvraag doen bij de gemeente om een vergunning, subsidie of uitkering te krijgen. Denk aan aanvragen om een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

   De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag kan de beslistermijn verschillen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn (niet tijdig)? U hebt recht op een vergoeding (dwangsom) en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook voor niet tijdige beslissingen op bezwaarschriften.