Afvalinzameling voor het winkelbedrijf

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Afvalinzameling voor het winkelbedrijf

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage
    • Een Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied waarin ondernemers samenwerken om de aantrekkelijkheid en veiligheid van het gebied te verbeteren. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

      Bent u ondernemer in een BI-zone? U betaalt dan mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage. De gemeente betaalt de bijdrage als subsidie terug aan de stichting of vereniging die de activiteiten uitvoert.

  • Afval, bedrijven
    • Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.