Alle vormen van afval gescheiden inzamelen

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Alle vormen van afval gescheiden inzamelen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, oud papier

  • U kunt uw oud papier op de volgende plaatsen/tijden inleveren:

   Sint Anthonis Iedere zaterdag van 8.45 tot 12.00 uur.
   -Bedrijfsterrein Stevensbeekseweg 3a, Sint Anthonis
   -Terrein tussen de panden Breestraat 6a en 7 te Sint Anthonis.

   Ledeacker Iedere laatste zaterdag vd maand  van 10.00 tot 12.00 uur
   -Grasveld nabij Stippentse Hoeve (kermisterrein-Kegelbaan).

   Wanroij Iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
   -Parkeerplaats Boerenbond Wanroij

   Westerbeek Iedere derde zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur 
   -Peelplein Stevensstraat

   Stevensbeek Iedere laatste zaterdag van de maand
   -Parkeerplaats gemeenschapshuis ’t Stekske Pater Eijmardstraat

   Landhorst Een zaterdag in de maand. 
   -Parkeerplaats Peelplein aan de Kerrkstraat

   Oploo Een zaterdag in de maand van 09.00 tot 12.00 uur.
   Van Steenhuijsstraat (tegenover sportterrein)
    

 • Afval, klein chemisch afval
   • Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag.
   • U kunt dit afval apart inleveren bij het inzamelpunt van de gemeente.
   • Bij Milieu Centraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA.

   Op de afvalwijzer staat vermeld waar u, als burger zijnde, terecht kunt met het klein chemisch afval. Gedurende openingstijden kan het klein chemisch afval op vrijdag en zaterdag naar de milieustraat in Haps gebracht worden. Op de mini-milieustraat kan slechts op enkele dagen per jaar het klein chemisch afval ingeleverd worden door burgers. Deze dagen staan in de afvalwijzer vermeld.

 • Kledinginzameling, toestemming
  • De gemeente wijst personen of instanties aan die kleding mogen inzamelen. Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel? Vraag de gemeente dan om toestemming hiervoor.

 • Afval, glas
   • Glas-afval hoort in de glasbak.
   • Glasbakken staan op verschillende plaatsen in de gemeente.
 • Afval, huishoudelijk afval
  • De inzameling van huishoudelijk afval wordt in uw gemeente en in de overige gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel gezamenlijk georganiseerd. Voor alle informatie over afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website www.afvalaanbieden.nl. Heeft u daar niet de informatie kunnen vinden die u zoekt, belt u dan met de Afvalinfolijn – (0485) 338 352 – of stuur een e-mail naar info@afvalaanbieden.nl.

 • Milieustraat
  • De gemeente heeft één mini-milieustraat. Bij dit afvalinzamelstation kunt u uw afval aanbieden. De milieustraat is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

   Openingstijden milieustraat Haps
   De milieustraat en Groenstraat in Haps zijn voortaan geopend op:

   -Maandag van 13.00 tot 17.00 uur

   -Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

   -Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

   -Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

   Op feestdagen zijn de milieustraat en de Groenstraat gesloten.

   Openingstijden minimilieustraat
   Natuurlijk kunt u voor het aanbieden van een aantal afvalsoorten ook nog steeds terecht bij de minimilieustraat op Molenveld 7 te Wanroij (gemeentewerf). Deze zijn op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Ook deze zijn op feestdagen gesloten.
   Voor adressen kijkt u op uw Afvalwijzer of op de website www.afvalaanbieden.nl.
   Alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel vindt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling, www.afvalaanbieden.nl . Voor vragen kunt u ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485 – 338 352.

 • Afval, grofvuil
  • Milieustraat, groenstraat Haps en minimilieustraten
   Milieustraat Haps
   Bij de milieustraat in Haps kunnen particulieren verschillende afvalsoorten aanbieden. Een aantal afvalsoorten kunt u tot 2 m3 gratis aanbieden. Dit zijn:
   • Asbest
   • Autobanden (maximaal 5 stuks zonder velg)
   • Drukhouders
   • Frituurvet
   • Gips
   • Glas en vlakglas
   • Grond (niet verontreinigd)
   • Harde kunststoffen (bijvoorbeeld kunststof tuinstoelen)
   • Hout (klasse A en B)
   • Klein Chemisch Afval (alleen op vrijdag en zaterdag)
   • Koel- en vrieskasten
   • Luiers
   • Metalen en oud ijzer
   • Papier en karton
   • Piepschuim (EPS)
   • Plastic verpakkingsafval
   • Puin (hard en zacht)
   • Textiel
   • Vlakglas
   • Wit- en bruingoed
   Voor iedere ½ m3 bovenop deze 2 m3 betaalt u €10,- per ½ m3.

   Gevaarlijk afval
   Asbest
   Als particulier kunt u asbesthoudende c.q. asbestgelijkende materialen tot 35 m2 ofwel tot 500 kg gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps. Het asbest moet goed luchtdicht, dubbel verpakt in doorzichtig plastic en in handzame pakketten worden aangeboden. U dient dit zelf voorzichtig te deponeren in de daarvoor bestemde container.
   Heeft u meer dan 35 m2 ofwel 500 kg bel dan met de Afvalinfolijn: 0485 – 338 352.

   Meld een asbestsloop altijd bij de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. U krijgt van hen richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest.

   Klein Chemisch Afval (KCA)
   KCA is gevaarlijk voor het milieu wanneer het bij het restafval terechtkomt. Verzamel het daarom apart in de speciaal daarvoor bestemde milieubox. U kunt uw KCA gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps op vrijdag en zaterdag. Eén keer per maand kunt u hiervoor op de minimilieustraten terecht. De eerste zaterdag van de maand in Boekel, de tweede zaterdag van de maand in Boxmeer en Overloon, de derde zaterdag van de maand in Mill en Wanroij en de vierde zaterdag van de maand in Cuijk en Velp.

   Aanbieden van KCA:
   • biedt KCA altijd aan in de milieubox (behalve TL-buizen en olie)
   • voorzie alle KCA-producten van een degelijke, lekvrije verpakking
   • injectienaalden dient u in een goed afgesloten verpakking (bijvoorbeeld een glazen fles) aan te bieden

   Betaalde afvalstromen
   Voor andere afvalsoorten moet u €10,- per ½ m3 betalen. Pinnen is verplicht! Het gaat dan om:
   • grof huishoudelijk restafval (restafval dat niet in de blauwe tariefzak past)
   • hout klasse C (verduurzaamd of geïmpregneerd hout, zoals bielzen en tuinschuttingen)
   • dakleer

   Op de milieustraat geldt een aantal spelregels:
   • legitimatie verplicht
   • bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd
   • bedrijfsvoertuigen (busjes e.d.) en bedrijfswerktuigen worden geweigerd (u kunt voor uw bedrijfsvoertuig een ontheffing aanvragen)
   • betreden op eigen risico
   • maximum snelheid 5 km per uur (STAPVOETS)
   • kinderen jonger dan 12 jaar blijven in de auto
   • alleen het voertuig verlaten op de daarvoor toegestane zones
   • volg aanwijzingen van de toezichthouders op
   • afval handmatig storten
   • de normale verkeersregels gelden ook op de milieustraat: van rechts komend verkeer heeft voorrang

   Groenstraat Haps
   Particulieren kunnen bij de Groenstraat hun grof tuinafval gratis aanbieden.
   Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost verkrijgen. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

   Minimilieustraten
   Het Land van Cuijk en Boekel telt zeven minimilieustraten. Hier kunnen particulieren de volgende afvalsoorten tot 2 m3 gratis aanbieden:
   • grof tuinafval
   • hout (klasse A en B)
   • puin (hard)
   • Klein Chemisch Afval (één keer per maand)
   • kleine elektrische apparaten (bij KCA één keer per maand)
   • luiers en incontinentiemateriaal
   • metalen en oud ijzer

   Bij de minimilieustraat in Boekel kunt u naast deze afvalsoorten ook grof restafval, hout (klasse C) en wit- en bruingoed aanbieden. U kunt in alle gevallen niet meer dan 2 m3 afval aanbieden.
   Voor grof restafval en hout (klasse C) betaalt u op de minimilieustraat Boekel €10,- per ½ m3. Aanbieden van wit- en bruingoed is gratis.

   In het voor- en najaar wordt op de minimilieustraten aan inwoners vier weken gratis compost verstrekt. Ook daar geldt per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost per keer. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

   Op de minimilieustraten gelden dezelfde spelregels als op de milieustraat in Haps.

   Brengvoorzieningen binnen gemeente
   Voor een aantal afvalstromen (luiers, papier en karton, glas en textiel) zijn binnen uw gemeente ook brengvoorzieningen beschikbaar.

   Luiers
   Op de milieustraat in Haps, de minimilieustraten, kringloopwinkels en een aantal peuterspeelzalen / kinderdagverblijven staan speciale containers waar u gratis gebruikte luiers in kunt deponeren. Voor een volledig overzicht van de locaties waar  luiercontainers staan, kijkt u op www.afvalaanbieden.nl

   Luierzakken
   Luiers dienen wel in de speciale luierzakken aangeboden te worden. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diezelfde milieustraten, kringloopwinkels en peuterspeelzalen / kinderdagverblijven. Ook een volledig overzicht van uitgiftepunten van de luierzakken vindt u op www.afvalaanbieden.nl

   Aanbieden van luierzakken
   • De luierzakken zijn alleen bestemd voor luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal
   • De luierzakken mogen geen maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic bevatten