Aspecten bij de voorbereiding van bekritiseerde bouwplannen van bedrijven

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Aspecten bij de voorbereiding van bekritiseerde bouwplannen van bedrijven

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad
  • Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U moet dit dan melden bij de gemeente.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan
  • Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een bouwvlak in het bestemmingsplan betekent dat er gebouwd mag worden.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen
  • Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken
  • De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

   Bouwtekeningen van voor 1935 kunt u opvragen via het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

   Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u met behulp van de "vergunningcheck". De gemeente kan hier op onderdelen vanaf wijken. het geeft dus een eerste indicatie. Wanneer u meer zekerheid wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente en toelichting vragen.
   Wanneer u een volledige vergunningcheck wilt laten doen en deze ook per post wilt ontvangen kan dat ook. U betaald dan 75 euro.

   U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

   Zie ook Flitsomgevingsvergunning (alleen voor nieuwe grondgebonden woningen)