Bouwafvaltransport en verwerking

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Bouwafvaltransport en verwerking

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Asbest verwijderen
  • Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

   • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
   • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

   Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

   De Rijksoverheid heeft een aparte website in het leven geroepen waarop uitgebreide informatie staat. Ga naar asbestinformatie

 • Olietanks in particuliere grond verwijderen
  • Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit melden bij de gemeente.

   • Als u de tank niet meer gebruikt dan moet u de tank laten weghalen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.
   • Als u de tank nog gebruikt, dan moet u de tank elk jaar laten keuren.
 • Milieustraat
  • In het Land van Cuijk en Boekel zijn in totaal acht milieustraten. De milieustraat in Haps en zeven minimilieustraten in Boekel, Boxmeer, Overloon, Cuijk, Velp, Mill en Wanroij.
   Per 1 augustus 2018 zijn de tarieven op de milieustraten gewijzigd.

   Openingstijden minimilieustraat Wanroij
   Natuurlijk kunt u voor het aanbieden van een aantal afvalsoorten ook nog steeds terecht bij de minimilieustraat op Molenveld 7 te Wanroij (gemeentewerf).
   Deze is op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Op feestdagen gesloten.

   Voor vragen kunt u ook bellen met de Afvalinfolijn: 0485 – 338 352.

   Legitimeren
   Op alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van één van deze gemeenten. Dit voorkomt dat inwoners uit andere gemeenten afval aanbieden op de milieustraten.
   U dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Is uw legitimatiebewijs afgegeven in een gemeente buiten het Land van Cuijk en Boekel dan heeft u naast uw geldige legitimatiebewijs Één van de volgende documenten nodig:

   • de schriftelijke bevestiging van inschrijving die u van de gemeente heeft ontvangen na uw verhuizing
   • een recent poststuk dat aantoont dat u woonachtig bent in het Land van Cuijk en Boekel; de achternaam en initialen op het poststuk moeten overeenkomen met die op uw legitimatiebewijs

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken
  • Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

   Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

   • beton;
   • asfalt;
   • dakpannen;
   • bakstenen.

   In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

 • Afval, grofvuil
  • Op de website www.afvalaanbieden.nl vindt u alle informatie over huis-aan-huis inzameling, afvalsoorten, inzameldagen, milieustraten en het aanvragen van een kliko/afvalcontainer. Ook vindt u op deze site de juiste contactgegevens voor uw vragen over de afvalinzameling. De uitvoering van de afvalinzameling en -verwerking in het Land van Cuijk ligt bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.

   Hier gaat u direct naar de informatie over de inzameling van grof huisafval en grof tuinafval.

 • Afval, bedrijven
  • Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.