De verbouw van een woning regelen

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

De verbouw van een woning regelen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Asbest verwijderen
  • Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

   • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
   • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

   Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

   De Rijksoverheid heeft een aparte website in het leven geroepen waarop uitgebreide informatie staat. Ga naar asbestinformatie

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad
  • Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U moet dit dan melden bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan aanpassen
  • In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

   Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

   Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Bouw en verbouwing, controle
  • De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

   Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Kadastrale informatie
  • Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

   • topografische gegevens,
   • landmeetkundige gegevens,
   • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
   • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

   Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

   De gemeente Sint Anthonis verwijst u voor kadastrale zaken door naar het kadaster. Kijk voor meer informatie op www.kadaster.nl

 • Woning splitsen
  • Als huiseigenaar kunt u uw pandin sommige gevallen splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Bent u dit van plan, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente. 

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

   Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u met behulp van de "vergunningcheck". De gemeente kan hier op onderdelen vanaf wijken. het geeft dus een eerste indicatie. Wanneer u meer zekerheid wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente en toelichting vragen.
   Wanneer u een volledige vergunningcheck wilt laten doen en deze ook per post wilt ontvangen kan dat ook. U betaald dan 75 euro.

   U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

   Zie ook Flitsomgevingsvergunning (alleen voor nieuwe grondgebonden woningen)