Leegstand van woningen en (bedrijfs)panden voorkomen