Milieukwesties bij de bouw van bedrijfsaccommodaties